Ranking rozdzielczości: 16–22 lipca 2012. : Rankingi 2012.

Ranking rozdzielczości: 16–22 lipca 2012. : Rankingi 2012.

Rozdzielczości ekranów monitorów używanych przez internautów
łączących się z polskimi witrynami z obszaru Polski

Źródło danych: Gemius Spółka Akcyjna (SA), gemiusTraffic

Ranking rozdzielczości