„Polski Internet 2012”
— konkurs na najlepszą stronę internetową

Przebieg konkursu w kategorii 'Internet i Telekomunikacja' budzi zastrzeżenia.

Czy wśród dopuszczonych do eliminacji znalazły się serwisy spełniające kryteria zgodności ze standardem dostępności?

Wśród dopuszczonych do eliminacji znalazły się serwisy spełniające część kryteriów zgodności ze standardem dostępności i jeden w ogóle ich nie spełniający.

Ten ostatni [wynik: 4.8], wbrew regulaminowi, dopuszczony został do eliminacji po zebraniu mniejszej ilości głosów internautów [810] od mojego serwisu [911].

W rezultacie, za wyjątkiem mojego serwisu ... Kapituła Konkursu „Polski Internet 2012” ... nominowała ... wszystkich pozostałych.

Poziom zgodności ze standardem WCAG 2.0 serwisów nominowanych w konkursie „Polski Internet 2012”.

Zrzut ekranu z 06 listopada 2012 roku.

KOMENTARZ

(* Pola oznaczone w ten sposób są obowiązkowe.)

wyszukiwarki[¹] Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Incorporated (Inc.)

kody odpowiedzi HyperText Transfer Protocol (HTTP)

Kody informacyjne

100 Continue — Kontynuuj.

Prośba o dalsze wysyłanie zapytania.

101 Switching Protocols — Zmiana protokołu.

Kody powodzenia

200 OK

Zawartość żądanego dokumentu (najczęściej zwracany nagłówek odpowiedzi w komunikacji WWW).

201 Created — Utworzono.

Wysłany dokument został zapisany na serwerze.

202 Accepted — Przyjęto.

Zapytanie zostało przyjęte do obsłużenia, lecz jego realizacja jeszcze się nie skończyła.

203 Non-Authoritative Information — Informacja nieautorytatywna.

Zwrócona informacja nie odpowiada dokładnie odpowiedzi pierwotnego serwera, lecz została utworzona z lokalnych bądź zewnętrznych kopii.

204 No content — Brak zawartości.

Serwer zrealizował zapytanie klienta i nie potrzebuje zwracać treści.

205 Reset Content — Przywróć zawartość.

Serwer zrealizował zapytanie i klient powinien przywrócić pierwotny wygląd dokumentu.

206 Partial Content — Część zawartości.

Serwer zrealizował tylko część zapytania typu GET.

Odpowiedź musi zawierać nagłówek informujący o zakresie bajtowym zwróconego elementu.

‹ : www.konkurs.widzialni.eu