strona główna serwisu internetowego

Zrzut ekranu przedstawia historyczną stronę główną serwisu internetowego Stowarzyszenia Młodzieży Niepełnosprawnej „Alfa” z Bytomia.

zrzut ekranu strony głównej serwisu internetowego stowarzyszenia Alfa

Zrzut ekranu z 2004 roku.

(* Pola oznaczone w ten sposób są obowiązkowe.)

wyszukiwarki[¹] Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Google Limited Liability Company (LLC).

kody odpowiedzi HyperText Transfer Protocol (HTTP)

Kody powodzenia

200 OK

Zawartość żądanego dokumentu (najczęściej zwracany nagłówek odpowiedzi w komunikacji WWW).

201 Created — Utworzono.

Wysłany dokument został zapisany na serwerze.

202 Accepted — Przyjęto.

Zapytanie zostało przyjęte do obsłużenia, lecz jego realizacja jeszcze się nie skończyła.

203 Non-Authoritative Information — Informacja nieautorytatywna.

Zwrócona informacja nie odpowiada dokładnie odpowiedzi pierwotnego serwera, lecz została utworzona z lokalnych bądź zewnętrznych kopii.

204 No content — Brak zawartości.

Serwer zrealizował zapytanie klienta i nie potrzebuje zwracać treści.

205 Reset Content — Przywróć zawartość.

Serwer zrealizował zapytanie i klient powinien przywrócić pierwotny wygląd dokumentu.

206 Partial Content — Część zawartości.

Serwer zrealizował tylko część zapytania typu GET.

Odpowiedź musi zawierać nagłówek informujący o zakresie bajtowym zwróconego elementu.