serwisy nagrodzone przez fundację „Widzialni”
w 2012 roku

7.9 > 8.5 ?

Wyłącznie słodką tajemnicą Fundacji „Widzialni” pozostanie odpowiedź na pytanie dlaczego stronami 'Bez barier' okrzyknięto te z dostępnością na niższym poziomie?

Na niższym poziomie (drugi i trzeci wynik) od serwisów www.ortomedica.katowice.pl i www.bch.sileman.net.pl.

Zrzut ekranu nr 1.
Zrzut ekranu nr 2.

KOMENTARZ

Na podstawie 25. badań narzędzie to przeprowadziło analizę stron uczestniczących w konkursie pod kątem zgodności ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

(* Pola oznaczone w ten sposób są obowiązkowe.)

wyszukiwarki[¹] Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Google Limited Liability Company (LLC).

kody odpowiedzi HyperText Transfer Protocol (HTTP)

Kody błędu wewnętrznego

500 Internal Server Error — Wewnętrzny błąd serwera — serwer napotkał niespodziewane trudności, które uniemożliwiły zrealizowanie żądania.

501 Not Implemented — Nie zaimplementowano — serwer nie dysponuje funkcjonalnością wymaganą w zapytaniu; ten kod jest zwracany gdy serwer otrzymał nieznany typ zapytania.

502 Bad Gateway — Błąd bramy — serwer — spełniający rolę bramy lub proxy — otrzymał niepoprawną odpowiedź od serwera nadrzędnego i nie jest w stanie zrealizować żądania klienta.

503 Service Unavailable — Usługa niedostępna — serwer nie jest w stanie zrealizować zapytania klienta ze względu na przeciążenie.

504 Gateway Timeout — Przekroczony czas bramy — serwer — spełniający rolę bramy lub proxy — nie otrzymał w ustalonym czasie odpowiedzi od wskazanego serwera Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP) itp. lub serwer Domain Name System (DNS) jest potrzeby do obsłużenia zapytania.

505 HTTP Version Not Supported — Wersja Hypertext Transfer Protocol (HTTP) nie obsługiwana — serwer nie obsługuje bądź odmawia obsługi wskazanej przez klienta wersji HTTP.