Przejdź do treści

informacje kontaktowe

Regulamin korzystania z adresu e-mail

 1. Z chwilą otrzymania korespondencji e-mail staje się ona własnością adresata.
 2. Adresat postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe nadawcy.
 3. Sites Positioned Above Me (Spam) — jest sprzeczny z dobrym obyczajem!
  Ponieważ za jedyny legalny sposób dodania do listy wysyłkowej uważam metodę Opt-In, czyli świadome, zamierzone i własnoręczne podanie do umieszczenia na tej liście, wyłącznie swojego własnego adresu — przesyłanie niezamawianych przesyłek mailowych, a w szczególności reklam, listów łańcuszkowych, zaproszeń na strony internetowe — jest niezgodne z netykietą, spisaną w dokumentach normalizacyjnych RFC 1855 i RFC 2635.
  Przesyłając na mój adres spam zgadzasz się na umieszczenie twoich adresów mailowych, a także adresów internetowych i numerów IP wszelkich hostów jakie znajdą się w przysłanym spamie, u abuse, we wszystkich możliwych czarnych listach oraz blokowanie tych adresów zawsze i wszędzie.

http://www.bch.sileman.net.pl/ b.cholewa@interia.pl


słownik
 • ABUSE — nazwa działu zajmującego się rozpatrywaniem skarg na zachowania sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, kulturą i netykietą.

  Dział ten korzysta z adresu e-mail: abuse@domena.

 • ADRES E-MAIL — adres poczty elektronicznej, umożliwiający przesyłanie wiadomości w sieci; składający się z indywidualnej nazwy użytkownika, znaku @ [at] oraz nazwy serwera pocztowego lub domeny. Choć e-mail został wymyślony w 1965 roku (pomysłodawcami byli Louis Pouzin, Glenda Schroeder, Pat Crisman) — usługę polegającą na wysyłaniu wiadomości od użytkownika jednego komputera do użytkownika innego komputera (ówcześnie określanego mianem maszyny) wymyślił w 1971 roku Ray Tomlinson.

 • NUMER IP — unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieciowym, zapisywany w postaci czterech oktetów oddzielonych od siebie kropkami. Każdy oktet może przedstawiać liczbę od 0 do 255. Każdy z oktetów wyznacza 256 grup, a każda z nich dzieli się na 256 podgrup, z których każda zawiera 256 adresów. Adres zapisany w tej postaci tłumaczony jest na nazwę domeny za pomocą protokołu DNS. Adres IP jest dostarczany każdemu użytkownikowi przez dostawcę internetu. Może być przydzielany statycznie lub dynamicznie.

 • NETYKIETA — spis dobrych zasad panujących w Internecie.

 • SpamWiadomość elektroniczna, której treść i kontekst są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości. Treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania.
  Jako nieuczciwa forma reklamy Spam jest w Polsce prawnie zakazany (Dz. U. Nr 22, poz. 271, 2000 r.; Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r., Art. 16).

(* Pola oznaczone w ten sposób są obowiązkowe.)

wyszukiwarki

 1. Bing Beta
 2. DuckDuckGo
 3. Yahoo!


[¹] Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Google Limited Liability Company (LLC)

zgubiłeś bądź ukradziono Ci bankową kartę płatniczą?

22 stycznia 2014 r. Związek Banków Polskich uruchomił jeden, wspólny numer do zastrzegania kart płatniczych.

Dzwoniąc pod numer 828 828 828 zostaniemy przekierowani przez automatyczny system do wskazanego banku — na linię odpowiedzialną za zastrzeganie kart.

Usługa jest bezpłatna, działa przez całą dobę, nie wymaga podawania żadnych danych i umożliwia zastrzeżenie karty również z zagranicy.

Aktualnie z usługi mogą skorzystać klienci 20 działających w Polsce banków:

 • Bank Pekao,
 • Bank Zachodni WBK,
 • BGŻ,
 • BNP Paribas,
 • BPH,
 • City Handlowy,
 • Credit Agricole,
 • Deutsche Bank,
 • DNB,
 • Grupa BPS,
 • Ikano,
 • ING,
 • Inteligo,
 • Meritum Bank,
 • Millenium,
 • Nordea,
 • PKO Bank Polski,
 • Raiffeisen Polbank,
 • Santander,
 • Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Nazwy kolejnych banków, przystępujących do systemu, można sprawdzić pod tym adresem.neoznaczek

Neoznaczek to odpowiednik tradycyjnego znaczka pocztowego, zabezpieczony kodem kreskowym (data matrix) — stanowiący dowód opłaty za nadanie przesyłki krajowej lub zagranicznej. Jest on dostępny na internetowej platformie Poczty Polskiej.

Po zakupie drogą elektroniczną, drukuje się go samodzielnie na kartce, etykiecie samoprzylepnej lub bezpośrednio na kopercie.


koszt SMS-a na podstawie numeru

 • 70**(*) — do 1 zł plus VAT
 • 71**(*) — 1 zł plus VAT
 • 72**(*) — 2 zł plus VAT
 • 73**(*) — 3 zł plus VAT
 • 74**(*) — 4 zł plus VAT
 • 75**(*) — 5 zł plus VAT
 • 76**(*) — 6 zł plus VAT
 • 77**(*) — 7 zł plus VAT
 • 78**(*) — 8 zł plus VAT
 • 79**(*) — 9 zł plus VAT
 • 910**(*) — 10 zł plus VAT
 • 911**(*) — 11 zł plus VAT
 • 912**(*) — 12 zł plus VAT
 • 913**(*) — 13 zł plus VAT
 • 914**(*) — 14 zł plus VAT
 • 915**(*) — 15 zł plus VAT
 • 916**(*) — 16 zł plus VAT
 • 917**(*) — 17 zł plus VAT
 • 918**(*) — 18 zł plus VAT
 • 919**(*) — 19 zł plus VAT
 • 920**(*) — 20 zł plus VAT
 • 925**(*) — 25 zł plus VAT
 • 935**(*) — 35 zł plus VAT

‹ 

 ›