Długi opis grafiki SIBB-154.png.

Jesteś tutaj: Długi opis grafiki: SIBB-154.png.

Długi opis grafiki SIBB-154.png

certyfikat Fundacji Widzialni (Strona Internetowa Bez Barier)

[Początek opisu]Oznaczenie (przyp. autora — certyfikat) „Strona Internetowa Bez Barier” dla stron serwisu „Umiejętności dla przyszłości” dostępnego pod adresem „umiejętnościcyfrowe.pl”.

Zrzut ekranu certyfikatu wykonano 14 października 2015 roku. [Koniec opisu]

.