Przejdź do treści

zasady zachowania prywatności

 1. Każda osoba odwiedzająca Serwis „Projektowanie serwisów internetowych” pozostaje anonimowa.
 2. Uzyskanie pełnego i nieodpłatnego dostępu do treści Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” nie wymaga uwierzytelnienia.
 3. Serwis „Projektowanie serwisów internetowych” nie zbiera żadnych informacji na podstawie analizy logów dostępowych. Wyjątkiem są cookies wykorzystywane dla celów statystycznych i funkcjonalnych.

  Korzystając z ustawień oprogramowania (np. przeglądarki internetowej) w każdej chwili Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

 4. W Serwisie „Projektowanie serwisów internetowych” nie ma treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, nie ma pornografii, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.
 5. Na stronach Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” umieszczono odsyłacze umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Wydawca Serwisu nie odpowiada jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich właścicieli.
 6. Adres elektroniczny nadawcy korespondencji zostanie użyty w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi, o ile przesłana korespondencja nie zostanie uznana za SPAM i potraktowana zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.bch.sileman.net.pl/informacje-kontaktowe.html.
 7. Wydawca serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza adresów mailingowych innym osobom lub instytucjom; chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 8. Dozwolone jest indeksowanie zawartości serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” przez systemy wyszukiwania dostępne publicznie, za wyjątkiem stron zastrzeżonych poprzez zapisy w pliku ~/robots.txt i przez tagi HTML META name='Robots'.
 9. W ramach usług Google */ — na stronach Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” umieszczono wyszukiwarkę stron internetowych.

  Pole wyszukiwania wyszukiwarki zostało opracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Google LLC („Google”).

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że polityka prywatności spółki (dostępna pod adresem https://www.google.pl/policies/privacy/) będzie stosowana podczas korzystania z Pola Wyszukiwania, a korzystając z tego Pola Wyszukiwania, Użytkownik wyraża zgodę na używanie przez Google jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

  Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie produktów reklamowych firmy DoubleClick (DART) do wyświetlania konkretnych reklam produktów i usług.

  Użytkownik może obejrzeć lub kliknąć reklamę, co spowoduje instalację pliku cookie w jego przeglądarce. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART.

  Dodatkowe informacje na temat tzw. 'ciasteczek' dostępne są też w sekcji 'Pomoc' Państwa przeglądarki internetowej.

 10. W ramach usług Google — na stronach Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” umieszczono narzędzie internetowe Google pod nazwą 'Google Analytics'.

  Narzędzie to, zapisujące pliki cookie pod domeną odwiedzanej witryny, korzysta z zestawu plików cookie (takich jak '__utma' czy '_utmz'), które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie danych na temat trendów bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników.

 11. Rozwój technologii internetowej czy zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności.

  O wszelkich zmianach wydawca Serwisu „Projektowanie serwisów internetowych” poinformuje na tej stronie.

(* Pola oznaczone w ten sposób są obowiązkowe.)

wyszukiwarki

 1. Bing Beta
 2. DuckDuckGo
 3. Yahoo!


[¹] Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Google Limited Liability Company (LLC)

słownik

ADRES ELEKTRONICZNY

Termin prawniczy, którego definicja zawarta jest w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Adres elektroniczny to oznaczenie systemu teleinformatycznego, umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

UWIERZYTELNIENIE (autentykacja)

Proces, w którym sprawdza się (najczęściej przez podanie hasła) czy dany podmiot jest naprawdę tym za kogo się podaje.

Jeśli przeglądarka lub strona www nie zabezpiecza hasła, może dojść do tak zwanej kradzieży tożsamości.

‹ 

 ›