Przejdź do treści

projektowanie stron internetowych

Serwisy internetowe mogą być ekscytujące pod względem wizualnym.

Największy jednak sukces osiągają te z nich, które kładą nacisk na zgodność ze standardami sieciowymi.

Rezultatem prawidłowo zoptymalizowanych serwisów są pozytywne doświadczenia Klientów, wynikające z wysokiej dostępności i użyteczności.

Jeśli Państwa strony mają przynieść oczekiwane korzyści, w pierwszej kolejności proszę odpowiedzieć sobie na kilka — na pozór banalnych — pytań:

 • Kim są Państwa Klienci?
 • Co chce firma dać swoim Klientom?
 • Jak wielki jest potencjał rynkowy Państwa branży?
 • Kto stanowi Państwa konkurencję oraz w czym możecie z nią konkurować?
 • Jakie są Państwa cele strategiczne, np. na najbliższe trzy lata?

Nawet mała firma powina mieć strategię i cele strategiczne.

Dzięki temu wie czemu idzie wytyczoną drogą ku ustalonym celom i co sobą reprezentuje.

Znajduje i przywiązuje do siebie Klientów, sprawia by ci więcej i częściej kupowali.

Pamięta; że konsumenci wybierają nieraz droższe produkty tylko dlatego, że istnieje między nimi a daną marką więź emocjonalna.

Oryginalny i nawiązujący do profilu działalności firmy serwis internetowy — to niezbędny element potrzebny do zaistnienia w Internecie.

Koszty

 • I etap — kompleksowe opracowanie serwisu, zamieszczenie serwisu na wskazanym serwerze, pozycjonowanie serwisu przez miesiąc, różne rejestracje.
  Koszty: ilość dokumentów .html x 150.00 — 175.00 zł.

  Cena uwzględnia audyt nowego serwisu, każdorazowo stanowiący załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego.

 • II etap — dalsze pozycjonowanie serwisu — umowa roczna.
  Koszty: opłata miesięczna 600.00 zł przy serwisie do 25 stron www.
 • Podane kwoty są kwotami brutto.
 • Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Jak można zamówić usługę?

 • Usługę można zamówić przesyłając e-mail, traktowany jako wstępne oświadczenie woli zawarcia umowy z obowiązkiem zapłaty.
 • Po spisaniu umowy cywilnoprawnej Zlecający uiszcza 50 procent zadatku.

(* Pola oznaczone w ten sposób są obowiązkowe.)

wyszukiwarki

 1. Bing Beta
 2. DuckDuckGo
 3. Yahoo!


[¹] Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Google Limited Liability Company (LLC)

informacje spółek na stronach internetowych

Zgodnie z art. 127 §5, 206 oraz 374 Kodeksu spółek handlowych, pisma i zamówienia handlowe składane przez:

 • Spółki akcyjne
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółki komandytowo-akcyjne

— zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych — powinny zawierać:

W spółce akcyjnej oraz w oddziale spółki akcyjnej mającej siedzibę za granicą:

 • Firmę spółki, jej siedzibę i adres
 • Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki
 • Numer pod którym spółka wpisana jest do rejestru
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w oddziale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą:

 • Firmę spółki, jej siedzibę i adres
 • Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki
 • Numer pod którym spółka wpisana jest do rejestru
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Wysokość kapitału zakładowego.

W spółce komandytowo-akcyjnej:

 • Firmę spółki, jej siedzibę i adres
 • Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki
 • Numer pod którym spółka wpisana jest do rejestru
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

Zgodnie z brzmieniem art. 595 § 1 Kodeksu spółek handlowych: (...) kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje nie zawierają wymaganych danych — podlega grzywnie do 10 000 złotych (...).

Nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych znajduje się w art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 208, poz.. 1540).

‹ 

 ›