Logotyp ALFY

Kontrola kodu stron

Kody informacyjne

100 Continue — Kontynuuj.

Prośba o dalsze wysyłanie zapytania.

101 Switching Protocols — Zmiana protokołu.

Kody powodzenia

200 OK

Zawartość żądanego dokumentu (najczęściej zwracany nagłówek odpowiedzi w komunikacji WWW).

201 Created — Utworzono.

Wysłany dokument został zapisany na serwerze.

202 Accepted — Przyjęto.

Zapytanie zostało przyjęte do obsłużenia, lecz jego realizacja jeszcze się nie skończyła.

203 Non-Authoritative Information — Informacja nieautorytatywna.

Zwrócona informacja nie odpowiada dokładnie odpowiedzi pierwotnego serwera, lecz została utworzona z lokalnych bądź zewnętrznych kopii.

204 No content — Brak zawartości.

Serwer zrealizował zapytanie klienta i nie potrzebuje zwracać treści.

205 Reset Content — Przywróć zawartość.

Serwer zrealizował zapytanie i klient powinien przywrócić pierwotny wygląd dokumentu.

206 Partial Content — Część zawartości.

Serwer zrealizował tylko część zapytania typu GET.

Odpowiedź musi zawierać nagłówek informujący o zakresie bajtowym zwróconego elementu.