Logotyp ALFY

Kontrola wydajności i optymalizacji

Kontrola wydajności i optymalizacji serwisu

Kody błędu wewnętrznego

500 Internal Server Error — Wewnętrzny błąd serwera — serwer napotkał niespodziewane trudności, które uniemożliwiły zrealizowanie żądania

501 Not Implemented — Nie zaimplementowano — serwer nie dysponuje funkcjonalnością wymaganą w zapytaniu; ten kod jest zwracany gdy serwer otrzymał nieznany typ zapytania

502 Bad Gateway — Błąd bramy — serwer — spełniający rolę bramy lub proxy — otrzymał niepoprawną odpowiedź od serwera nadrzędnego i nie jest w stanie zrealizować żądania klienta

503 Service Unavailable — Usługa niedostępna — serwer nie jest w stanie zrealizować zapytania klienta ze względu na przeciążenie

504 Gateway Timeout — Przekroczony czas bramy — serwer — spełniający rolę bramy lub proxy — nie otrzymał w ustalonym czasie odpowiedzi od wskazanego serwera HTTP, FTP itp. lub serwer DNS jest potrzeby do obsłużenia zapytania

505 HTTP Version Not Supported — Wersja HTTP nie obsługiwana — serwer nie obsługuje bądź odmawia obsługi wskazanej przez klienta wersji HTTP

Zaktualizowano